Lommarps Hjort bedriver uppfödning av kronvilt i hägn. Fokus ligger på att producera kraftiga välmående djur. Är du intresserad av att köpa livdjur är du välkommen att kontakta oss för priser och ytterligare information.